شستشوی پنجره ساختمان

شستشوی پنجره ساختمان با استفاده از پنجره های یو پی وی سی در خانه های امروزی، تمیز کردن پنجره ها و شیشه ها کار دشواری می‌باشد. به همین دلیل نحوه شستشوی پنجره ساختمان ها بدون داربست و تمیز کردن شیشه نما با طناب بعنوان یکی از خدمات کار در ارتفاع را توضیح می دهیم. در […]