بستن درز انقطاع

بستن درز انقطاع بستن درز انقطاع یکی از الزامات برای حفظ زیبایی و حتی ایمنی در نمای ساختمان است که به پوشاندن درزهای موجود در نمای ساختمان با استفاده از گچ می گویند. همچنین بستن درز انقطاع برای رسیدن به پایداری ساختمان نیز کمک بسیار زیادی می کند یکی دیگر از الزامات انجام بستن درز […]

شستشوی پنجره ساختمان

شستشوی پنجره ساختمان با استفاده از پنجره های یو پی وی سی در خانه های امروزی، تمیز کردن پنجره ها و شیشه ها کار دشواری می‌باشد. به همین دلیل نحوه شستشوی پنجره ساختمان ها بدون داربست و تمیز کردن شیشه نما با طناب بعنوان یکی از خدمات کار در ارتفاع را توضیح می دهیم. در […]